fbpx

Ajna čakra – tretje oko

Joga praksa za Ajna čakro

Beseda čakra pomeni energijski vrtinec, energijsko središče. V človeškem telesu obstaja sedem glavnih energijskih centrov. Vsak center vpliva na delovanje ene hormonske žleze in celotnega področja, kjer se nahaja.

Ajna čakro ali šesto čakro imenujemo tudi tretje oko, ker predstavlja povezavo z duhovno modrostjo.

Ta center nam omogoča, da vidimo stvari take kot so, skozi šestega ali intuitivnega čuta s preseganjem mentalnega in materialnega razumevanja sveta. third-eye-chakra

Kadar je to središče pretočno in odprto, smo sposobni videti celotno sliko, prihajamo do intuitivnih spoznanj in vizij, ki nam pomagajo razumeti bistvo vsega, kar nas obkroža.
Tretje oko je kanal, ki nam omogoča uvid, vpogled,  višje razumevanje modrosti subtilne inteligence. Je center nadčutnega zaznavanja.

To je tudi center domišljije, center vizije.

Tisti, ki imajo odprt in uravnovešen ta center, lahko z lahkoto spremenijo svoje misli v sliko. Zato tudi lažje meditirajo in vizualizirajo. V tem centru se skrivajo tudi sposobnosti telepatije in globoke intuicije.

Dokler se Ajna čakra ne prebudi, smo v zablodi, vidimo stvari napačno in imamo veliko napačnih predstav o ljubezni, navezanosti, sovraštvu in ljubosumju, tragediji in komediji, zmagi in porazu ter mnogih drugih stvareh. Naš um deluje znotraj omejenega območja in ga ne moremo preseči.

Kadar se Ajna center odpre, v celoti razumemo odnos med vzrokom in posledico in nobeden dogodek življenja ne vpliva na nas neugodno.

Razne stvari in izkušnje v našem življenju pridejo in zbledijo, ne da bi nas sploh zmotile.

Živimo polno a hkrati kot nepristranska priča. Predamo se življenjkemu toku in gremo z njim.

Pronicljivost in sposobnost ločevanja med iluzijo in resnico se zelo izostrita, kadar je Ajna čakra pretočna.

Kadar ta center deluje v ravnovesju, obe možganski hemisferi delujeta sinhrono. Desna stran možganov, ki je odgovorna za kreativnost in čustveno inteligenco ter leva stran možganov, kjer se nahaja analitično in logično razmišljanje.

Na energijskem nivoju je delovanje te čakre pomembno saj se v njej združujejo trije  najpomembnejši energijski kanali: Ida, Pingala in Šušumna..

Ida in Pingala sta kanala, skozi katerih teče Prana (življenjska energija) in sta zelo povezana z delovanjem avtonomnega živčnega sistema. Ravnotežje v delovanju teh dveh kanalov pomeni ravnovesje v živčnem sistemu, kar prinaša umirjenost uma, zdravje in vitalnost.

Šušumna se odpre, ko sta Ida in Pingala v popolnem ravnovesju. Ko se Šušumna odpre, Kundalini  steče do Sahasrare in vstopimo v Samadhi.

Pravilno delovanje te čakre nam omogoča razvoj sposobnosti samoopazovanja in opazovanja vsega okoli nas iz pravilne perspektive, kot priča.

Omogoča videnje, ki presega dualnost in ne loči stvari na črne in bele. To videnje transcendira um in besede. Povezani smo z Božansko modrostjo, ki nas vodi v razumevanje bistva in resnice v vsaki življenjski situaciji.

Ajna čakra je tudi center, skozi katerega stimuliramo delovanje Hipofize, čeprav njena žleza je EPIFIZA.

Ta žleza s svojim delovanjem vpliva na hormonsko ravnovesje vseh ostalih žlez v telesu. Njeno moteno delovanje lahko podre ravnovesje v telesu na vseh nivojih. Ajna center je tudi vrata do Sahasrare, Kronskega centra, kjer se nahaja Hipofiza.

Pretirano usmerjanje energije v Ajna čakro ni dobro ZA VSE, KI NISTE PRIZEMLJENI.

Osebe, ki niso prizemljene ali imajo mentalne in duševne motnje lahko s praksami za odpiranje Ajna centra zgubijo stik  z realnostjo (halucinacije, depresija, shizofrenija, blodnje).

Vsi tisti, ki imajo katero koli od teh naštetih motenj, absolutno ne smejo dodatno stimulirati to središče. Naj se osredotočajo na usmerjanje energije v nižjih, bolj zemeljskih centrih.

Na fizični ravni se blokade in neravnovesje v Ajna čakri odražajo z glavoboli, migrenami in obolenji čutnih organov (organi za vid, vonj, sluh, okus).

Z asanami, mudrami in vizualizacijami lahko vplivamo na boljše delovanje Ajna čakre ter na vseh organov in hormonskih žlez v njenem območju.

____________________________________________________________________

Praksa joge za Ajna čakro je usmerjena na centriranje in povečevanje pozornosti, kar dosežemo z ravnotežnimi asanami. Pri izvedbi smo pozorni na točko med obrvema ali gledamo v točko pred seboj. Na ta način umirjamo um, se centriramo in energetiziramo tretje oko.

Seznam asan:
1. Garudasana (orel)
2. Vrikasana (drevo)
3. Virabhadrasana1(bojevnik1)
4. Sarvangasana (sveča s fokusom na točko med obrvema)
5. Halasana (plug s fokusom na točko med obrvema)
6. Vajrasana (dijamant s fokusom na točko med obrvema)
7. Dandasana (palica sede)
8. Uttanasana (stoječi predklon)
9. Paschimottanasana (sedeči predklon- klešče)
10. Matsyasana (riba)
11. Kapotasana (kraljevski golob)
12. Ckakravakasana (tiger v ravnotežju, s stegnjeno nogo in roko)
13. Ardha Baddha Padma Padangusthasana (polovični lotos v počepu)
14. Virabhadrasana 3 (bojevnik 3)
15. Bakasana (vrana)
16. Natarajasana (plešoči šiva)
17. Ardha Chandrasana (polovična luna)
18. Ardha matsyendrasana (sedeči zasuk)
19. Polovični lok iz mize
20. Položaj srne
21. Počep na prstih.

Pranayama (dihalna tehnika):
1. Nadi shodanam (izmenično dihanje), pošiljanje vdiha in izdiha skozi tretje oko,

2. Anuloma viloma pranajama (dihanje s pozornostjo na tretje oko in nosnici),

3. Trataka (koncentracija na svečo).

Barva: Indigo
Zvok: Aum
Element: Svetloba

Meditacije:

Različne vizualizacije (da si predstavljamo stvari),  vizualizacija indigo točke, ki se širi iz tretjega očesa in se razširi v indigo vesolje, vizualizacija indigo točke med obrvema, vizualizacija širjenja svetlobe iz tretjega očesa, mantra meditacija: petje zvoka Aum.

VODENA POSNETA MEDITACIJA, klikni napovezavo: ODPIRANJE CENTRA RESNICE IN NADČUTNEGA VIDENJA

Mudra:
Shambhavi mudra   Shambhavi mudra

Afirmacije:
• Odpiram se intuiciji v prostoru med obrvema;
• Skozi tretje oko se povezujem z  Božansko modrostjo;
• Skozi tretje oko vidim stvari take, kot so – vidim resnico;
• Skozi tretje oko Jasno vidim svoje poslanstvo;
• Šesti čut, ki se mi odpira v tretjem očesu, mi pomaga, da jasno ločim med iluzijo in resnico;
• Moje nadčutne vizije mi kažejo pot;
• Ko umirim svoj um, se mi tretje oko odpre in vidim resnico.

Pripravila Ana Ugrinovska Kapun