fbpx

Vzgojna metoda Montessori 

temelji na opazovanjih in odkritjih dr. Marije Montessori. Po mnogih urah opazovanja otrok je zanje pripravila dejavnosti, ki so v pomoč razvoju vsakega otroka. Ugotovila je, da delajo otroci z vedno večjo zbranostjo in notranjim nadzorom (samokontrolo), če so v skrbno pripravljenem okolju.

Didaktične pripomočke, ki jih imenujemo »materiali«, je oblikovala in se še danes oblikujejo tako, da pomagajo razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije in občutka za red.

Okolje otroku omogoča, da razvija občutek za druge na naraven in neprisiljen način.jan_hisa_otrok-8

Na prvi pogled metodo Montessori prepoznamo po umirjenosti otrok in individualnem pristopu, pa tudi po tem, da se otroci sami od sebe s pomočjo ponujenega materiala naučijo pisanja in branja ter računanja.
Pristop v skladu z metodo Montessori pa je predvsem učenje za življenje. Otrok dela v ozračju spoštovanja, svobode in odgovornosti.

Metoda v polnosti vključuje samomotivacijo, samodisciplino, samospoznavanje – izjemno sposobnost otrok, da sami razvijajo svoje lastne zmožnosti, samostojnost, sistematičen pristop do reševanja težav, pridobivanja znanja in veščin ter omogoča veselje do učenja.

Več o Montessori pedagogiki:

Hiša otrok Mali princ, Domžale