fbpx

Joga in meditacija – v svetlobi

SVETLOBA
 
 
Brez svetlobe ni življenja.
Brez svetlobe je tema. V vsakršnem možnem pomenu.
Brez  sončne svetlobe nobeno živo bitje ne more preživeti. 
 
Sonce v materialnem svetu simbolizira IZVOR, VIR življenja.
 
Brez notranje svetlobe ni življenja. Telo brez DUŠE je mrtvo. Duša je v telesu utelešena kot majhna svetloba, nevidna očem, v predelu srca (Atma).
 
Atma je večna, nematerialna, transcendentalna, duhovna, kvalitativno enaka IZVORU  – Bogu.
 
Bog ima neskončno  oblik, saj je neskončen, večen, poln ljubezni, blaženosti in znanja. Njegova SVETLOBA IN SIJAJ sta neskončna in emanirata iz NJEGA.
Božanska svetloba predstavlja tudi Božansko zavest.
 
Ker smo duša v materialnem telesu, Božja svetloba je vedno v nas, saj smo del Boga.
 
To svetlobo lahko prekrijeta začasno neznanje in naše anarte – iluzije, ki prihajajo iz omejenosti uma in telesa.
 
V telesu smo omejeni in naša zavest je omejena.
Ko meditiramo, se lahko v meditaciji osvobodimo teh omejitev, saj takrat naša zavest se lahko dvigne nad umom in telesom, lahko smo nadzavestni.
 
V stanju nadzavesti, se lahko povežemo z večno Božansko svetlobo (Brahmajyoti) in s kolektivno Božansko zavestjo. Ko nam to uspe, lahko razumemo kaj je naš IZVOR, kaj je naš namen in kaj nas na zemlji omejuje.
Z Božansko svetlobo se lahko povezujemo na različne načine.
________________________________________________________________
 
 
Meditacija na svetlobo v srcu
 
1.Predstavljamo si  Dušo, v obliki majhne svetlobe, ki domuje v našem srcu.
Predstavljamo si, kako se svetloba širi iz srca navzven, kot notranje SONCE, ki žari navzven. Isto sonce si predstavljamo še v Ajna centru – tretje oko in v Sahasrara centru – kronska čakra, teme.
 
2. Predstavljamo si steber svetlobe, ki se spušča od Boga – Izvora, navzdol skozi kronsko čakro po naši hrbtenici. Čutimo kako svetloba prodira v nas in nas polni, kot kanal, poln svetlobe.
Čutimo povezanost z Božansko svetlobo, z Izvorom.
 
 
 
 
3. Še en način kako se lahko povezujemo z Božansko svetlobo je s poslušanjem in petjem GAYATRI mantre:

 
Z Gayatri mantro “požgemo” vse plasti nečistoč, ki pokrivajo um.
 
Starodavna besedila navajajo, da meditacija z Gayatri mantro razvija občutek življenja v stanju čiste zavesti. Ko je srce popolnoma odprto za Gayatri, se vsa dejanja, ki jih izvajamo na svetu spreminjajo v plemenita dejanja. 
 
 
 Meditiramo na tistega najbolj oboževanega Vrhovnega Gospoda, stvarnika, katerega sijaj (božanska svetloba) razsvetljuje vsa področja (fizična, mentalna in duhovna). Naj ta božanska luč razsvetli naš razum.
 
 
Om Bhur Bhuvaḥ Swaḥ
Tat-savitur Vareñyaṃ
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonaḥ Prachodayāt.
 
 
 
Om: prvotni zvok; Bhur: fizično telo/fizično področje; Bhuvah: življenjska sila/mentalno področje Suvah: duša/duhovno področje; Tat: To (Bog); Savitur: Sonce, Stvarnik (vir vsega življenja); Vareñyam: obožujem; Bhargo: sijaj (božanska svetloba); Devasya: vrhovni Gospod; Dhīmahi: meditirati; Dhiyo: intelekt; Yo: Naj ta luč; Nah: naš; Prachodayāt: osvetliti/navdihniti.
_______________________________________________________________
 
Praksa joge
 
Asane in dihalne tehnike nam lahko pomagajo, da prečistimo telo, um in energijske kanale, ter da se dobro pripravimo za končni cilj, za meditacijo, ki nam bo prinesla širjenje naše zavesti.
 
 
Ana